Cái Chết Được Báo Trước

Cái Chết Được Báo Trước

Scream of the Banshee

Nội dung phim Cái Chết Được Báo Trước

Một giáo sư khảo cổ học đã khai quật một cổ vật nguy hiểm, vô tình giải phóng một sinh vật có thể giết người bằng sức mạnh của tiếng thét xé xương của nó.