Cách Ly 2

Cách Ly 2

Quarantine 2: Terminal

Nội dung phim Cách Ly 2

Một chiếc máy bay bị chiếm giữ bởi một loại virus bí ẩn. Khi máy bay hạ cánh, nó được kiểm tra. Giờ đây, một nhóm những người sống sót phải liên kết với nhau để sống sót qua đợt cách ly.