Búp bê ký ức – Bản điện ảnh

Búp bê ký ức – Bản điện ảnh

Violet Evergarden the Movie

Nội dung phim Búp bê ký ức – Bản điện ảnh

Thế giới đã bỏ cuộc chiến lại phía sau và những tiến bộ công nghệ mang lại nhiều thay đổi trong cuộc đời Violet, nhưng cô vẫn mong gặp lại người sĩ quan chỉ huy đã mất.