Bù Nhìn

Bù Nhìn

Scarecrow

Nội dung phim Bù Nhìn

Mọi người tránh và sợ cô ấy nhưng tìm đường đến cửa nhà cô ấy, bởi vì chỉ có cô ấy mới có thể giải quyết các vấn đề rắc rối của tất cả các loại. Cô ấy là một người chữa bệnh, một ẩn sĩ, một kẻ ngốc thánh thiện
và một người uống rượu. Cô ấy biết ơn cứu rỗi mà cô ấy quản lý đang hủy hoại cô ấy.