Black Clover: Thế giới phép thuật (Phần 2)

Black Clover: Thế giới phép thuật (Phần 2)

Black Clover (Season 2)

Nội dung phim Black Clover: Thế giới phép thuật (Phần 2)

Asta tìm đến Khu rừng Phù thủy để gặp Nữ hoàng Phù thủy. Cậu biết được tin có hai đội quân sắp kéo đến và tấn công khu rừng.

Trailer phim Black Clover: Thế giới phép thuật (Phần 2):

trailers