Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Nội dung phim Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Sau khi đoạn tuyệt với Joker, Harley Quinn trở thành mục tiêu cho đến khi cô bắt tay với một biệt đội siêu anh hùng toàn nữ để đấu với trùm tội phạm.