Biên niên sử Idhun (Phần 2)

Biên niên sử Idhun (Phần 2)

The Idhun Chronicles (Season 2)

Nội dung phim Biên niên sử Idhun (Phần 2)

Cuộc kháng chiến tiếp tục khi Jack cùng Victoria cầm vũ khí và dần khám phá ra họ thực sự là ai – và điều này có ý nghĩa gì với tương lai của Idhun.

Trailer phim Biên niên sử Idhun (Phần 2):

trailers