Biên niên sử Arthdal

Biên niên sử Arthdal

Arthdal Chronicles

Nội dung phim Biên niên sử Arthdal

Ở một vùng đất thần thoại tên là Arth, các cư dân của thành phố cổ đại Arthdal và các vùng lân cận tranh đấu giành quyền lực khi xây dựng một xã hội mới.