Bi Kịch Của Một Siêu Năng Lực Gia (Phần 2)

Bi Kịch Của Một Siêu Năng Lực Gia (Phần 2)

The Disastrous Life Of Saiki K (Season 2)

Nội dung phim Bi Kịch Của Một Siêu Năng Lực Gia (Phần 2)

Phim Bi Kịch Của Một Siêu Năng Lực Gia (Phần 2) - The Disastrous Life Of Saiki K (Season 2) 2018: Saiki Kusuo là một nhà ngoại cảm bẩm sinh. Nhưng khác với những người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusuo lại coi đó như sự bất hạnh nhất thế giới, và cố gắng sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phiền nhiễu này.