Bệnh viện Hạnh Lâm

Bệnh viện Hạnh Lâm

Hospital

Nội dung phim Bệnh viện Hạnh Lâm

Trong một bệnh viện bỏ hoang ở Đài Nam, một nhóm người đến để tìm cách giao tiếp với linh hồn người thân của họ, rồi bị những hiện tượng siêu nhiên đáng ngại ám ảnh.