Bắt cóc

Bắt cóc

Along Came a Spider

Nội dung phim Bắt cóc

Thanh tra kiêm chuyên gia tâm lý Alex Cross bắt tay với một Mật vụ hết thời để tìm con gái thượng nghị sĩ bị bắt cóc tại ngôi trường dự bị danh giá.