Barbie và phép thuật ngựa thần

Barbie và phép thuật ngựa thần

Barbie and the Magic of Pegasus

Nội dung phim Barbie và phép thuật ngựa thần

Nàng công chúa Barbie chống lại gã phù thủy độc ác, khám phá những điều kỳ diệu ở Vương Quốc Mây và hợp sức cùng cô ngựa có cánh tuyệt đẹp.