Barangay 143: Giải đấu để đời (Phần 2)

Barangay 143: Giải đấu để đời (Phần 2)

Barangay 143 (Season 2)

Nội dung phim Barangay 143: Giải đấu để đời (Phần 2)

Bren và cả đội rơi vào thế khó vì những sự thật phũ phàng và các màn tỏ tình cứ đến trong khi họ đang nhắm đến giải vô địch.

Trailer phim Barangay 143: Giải đấu để đời (Phần 2):

trailers