Bản Sắc Anh Hùng 3

Bản Sắc Anh Hùng 3

A Better Tomorrow III

Nội dung phim Bản Sắc Anh Hùng 3

Series phim kinh điển nhất định phải xem! Lý Mã Khắc - chàng trai phóng khoáng hào sảng gặp gỡ nữ hiệp thời loạn. Châu Nhuận Phát, Mai Diễm Phương và mối tình tuyệt thế ở Việt Nam!