Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 4)

Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 4)

Crazy Ex-Girlfriend (Season 4)

Nội dung phim Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 4)

Sau một loạt những quyết định rất đáng ngờ, Rebecca thề sẽ nhận trách nhiệm cho những hành động của mình... nhưng lại làm hơi quá.