Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 2)

Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 2)

Crazy Ex-Girlfriend (Season 2)

Nội dung phim Bạn gái cũ nổi loạn (Phần 2)

Trong mùa 2, Rebecca chấp nhận một sự thật cô mới biết được về Josh, nhưng sự chân thật của cô đưa Paula và mọi người đi theo những hướng không ngờ.