Bản chất của sự lãng mạn

Bản chất của sự lãng mạn

Be Melodramatic

Nội dung phim Bản chất của sự lãng mạn

Ở những năm đầu lứa tuổi 30, ba người bạn xoay xở trong ngành công nghiệp giải trí khắt khe trong khi tìm cách cân bằng tình yêu, sự nghiệp và ước mơ.