Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện

Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện

The Wolf Witch

Nội dung phim Bạch Phát Ma Nữ Ngoại Truyện

Những năm cuối của triều đại nhà Minh, Cẩm y vệ Thường An phụng mệnh âm thầm điều tra Bạch Phát Ma Nữ Luyện Nghê Thường. Thường An phát hiện hóa ra người đứng đầu Ma giáo làm xằng làm bậy không phải Bạch Phát Ma Nữ thật sự. Mưu mô, tình yêu, quyền lợi đan xen với ân oán tình thù trong giang hồ...