Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 6)

Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 6)

Doctor X Surgeon Michiko Daimon (Season 6)

Nội dung phim Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 6)

Khi bệnh viện Đại học Totei gặp nguy cơ tài chính, Michiko hợp sức với một đồng minh ít ai ngờ. Nhưng khó khăn về tiền bạc vẫn không thể ngăn cô cứu chữa bệnh nhân.