Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 5)

Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 5)

Doctor X Surgeon Michiko Daimon (Season 5)

Nội dung phim Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 5)

Dưới sự quản lý của một người phụ nữ mới, Bệnh viện Đại học Totei phải đối phó với làn sóng mưu đồ chính trị mới, nhưng Michiko vẫn vô cùng bình tĩnh.