Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 4)

Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 4)

Doctor X Surgeon Michiko Daimon (Season 4)

Nội dung phim Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 4)

Trở về Bệnh viện Đại học Totei, Michiko kiên quyết điều trị theo phương pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm trong khi tranh đấu với những đối thủ mới đầy quyền lực.