Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 1)

Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 1)

Doctor X Surgeon Michiko Daimon (Season 1)

Nội dung phim Bác sĩ X ngoại khoa: Daimon Michiko (Phần 1)

Từ chối làm việc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe phân cấp, bác sĩ phẫu thuật tự do Daimon Michiko chữa trị cho bệnh nhân bằng tay nghề và khả năng chính xác tuyệt vời.