Bác sĩ trại giam

Bác sĩ trại giam

Doctor Prisoner

Nội dung phim Bác sĩ trại giam

Sau khi sự nghiệp bị những kẻ giàu có hủy hoại, vị bác sĩ nhận làm việc tại một nhà tù để trả thù những kẻ quyền lực đến mức luật pháp chẳng thể động đến.