Bác sĩ thiên tài (Phần 3)

Bác sĩ thiên tài (Phần 3)

The Good Doctor (Season 3)

Nội dung phim Bác sĩ thiên tài (Phần 3)

Shaun ra sức thúc đẩy một ca phẫu thuật tiệt căn nhằm cứu sống một bệnh nhân mới cưới. Ngoài ra, anh và bác sĩ Lever bắt đầu thử hẹn hò.