Bác sĩ thiên tài (Phần 4)

Bác sĩ thiên tài (Phần 4)

The Good Doctor (Season 4)

Nội dung phim Bác sĩ thiên tài (Phần 4)

Khi COVID-19 dẫn đến những phức tạp đủ đường, mối quan hệ của Shaun và Lea bị thử thách trong khi Claire vật lộn với đau buồn.