Ảo ảnh

Ảo ảnh

Mirage

Nội dung phim Ảo ảnh

Trục trặc về tính liên tục của không – thời gian cho phép Vera cứu mạng một cậu bé 25 năm trước, nhưng lại khiến cô mất đi con gái, và cô sẽ chiến đấu để giành lại con.