Anh em người máy siêu khổng lồ

Anh em người máy siêu khổng lồ

Super Giant Robot Brothers

Nội dung phim Anh em người máy siêu khổng lồ

Khi cuộc cãi vã dừng lại, cuộc chiến bắt đầu! Anh em người máy Shiny và Thunder cùng nhà phát minh tài ba của họ phải bảo vệ Trái Đất khi quái vật không gian tấn công.