Âm Mưu Bạch Tuộc

Âm Mưu Bạch Tuộc

Octopussy

Nội dung phim Âm Mưu Bạch Tuộc

Một quả trứng Fabergé giả, và cái chết của một đại lý, dẫn dắt James Bond để khám phá một hoạt động buôn lậu ngọc quý quốc tế, đứng đầu bởi bạch tuộc bí ẩn, được sử dụng để ngụy trang một cuộc tấn công hạt nhân vào n.a.t.o. lực lượng.