ALVINNN!!! và nhóm sóc chuột (Phần 1)

ALVINNN!!! và nhóm sóc chuột (Phần 1)

ALVINNN!!! And the Chipmunks (Season 1)

Nội dung phim ALVINNN!!! và nhóm sóc chuột (Phần 1)

Được ông bố con người nuôi dạy, một nhạc sĩ sóc chuột còn trẻ thích gây sự và các em của nó bày trò nghịch phá, và học được nhiều bài học giá trị trong suốt quá trình.

Trailer phim ALVINNN!!! và nhóm sóc chuột (Phần 1):

trailers