Alessandro Cattelan: Một câu hỏi đơn giản

Alessandro Cattelan: Một câu hỏi đơn giản

Alessandro Cattelan: One Simple Question

Nội dung phim Alessandro Cattelan: Một câu hỏi đơn giản

Alessandro Cattelan đi tìm hạnh phúc qua các cuộc phỏng vấn và trải nghiệm độc đáo cùng những khách mời nổi tiếng như Paolo Sorrentino và Roberto Baggio.

Trailer phim Alessandro Cattelan: Một câu hỏi đơn giản:

trailers