Ai Đã Giết Sara? (Phần 2)

Ai Đã Giết Sara? (Phần 2)

Who Killed Sara? (Season 2)

Nội dung phim Ai Đã Giết Sara? (Phần 2)

Ai Đã Giết Sara? (Phần 2) tiếp tục là câu chuyện để tiến hành trả thù, Álex phải làm rõ về mặt tối của em gái mình – và chấp nhận sự thật rằng anh chưa bao giờ hiểu rõ con người thật của Sara.

Trailer phim Ai Đã Giết Sara? (Phần 2):

trailers