Adam Conover: Chính phủ và chính trị

Adam Conover: Chính phủ và chính trị

The G Word with Adam Conover

Nội dung phim Adam Conover: Chính phủ và chính trị

Dù khen hay chê, chính phủ vẫn quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Adam Conover khám phá thành công, thất bại của chính phủ và cách chúng ta có thể thay đổi nó.

Trailer phim Adam Conover: Chính phủ và chính trị:

trailers