365 ngày tiếp theo

365 ngày tiếp theo

The Next 365 Days

Nội dung phim 365 ngày tiếp theo

Mối quan hệ giữa Laura và Massimo trở nên mông lung khi cả hai tìm cách vượt qua nỗi đa nghi, còn Nacho đầy kiên trì lại đang cố chia cắt họ.