3 ngày để yêu, 3 ngày để chết

3 ngày để yêu, 3 ngày để chết

The Next Three Days

Nội dung phim 3 ngày để yêu, 3 ngày để chết

Khi người vợ trở thành nghi phạm giết người và phải vào tù, một giáo sư lên kế hoạch tỉ mỉ để giành lại tự do cho vợ và giúp gia đình đoàn tụ.